Για να παρακολουθήσετε την παραγγελία σας εισάγετε τον Αριθμό Παραγγελίας στο πλαίσιο που ακολουθεί και πατήστε το κουμπί "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ". Μπορείτε να το βρείτε στο email που λάβατε κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.